Kylän historiaa


Kaukasten, Myllykylän ja Uudenkylän kylähistoria on asutuksen osalta varsin nuorta, mutta sitäkin monipuolisempaa. Kaukasten historia- ja perinnekerho tekee arvokasta työtä taltioidessaan perimätietoa jo julkaistun tutkitun materiaalin täydennykseksi. Toistaiseksi missään historiajulkaisussa ei käsitellä koko kylän historiikkia yksien kansien välissä. Tämä johtuu Kaukasten sijainnista. Aikoinaan Kaukasten kylä oli kuin ”mersun merkki”. Kolme kuntaa jakoi kylän koskialueet ja arvokkaat rantaniityt. Kuntien yhteinen rajapiste oli entisen Taunon tuvan takana, jossa sijaitsevan historiallisen rajakiven on tontin nykyinen omistaja tietämättään peittänyt. Eteläinen osa oli Tuusulaa, luoteisosa Hausjärveä (myöhemmin Hyvinkäätä) ja koillisosa Mäntsälää. Kunkin mainitun emopitäjän historiikeissa mainitaan ainoastaan pintapuolisesti oman lohkon tapahtumista. Nykyisin lähes koko alue on Hyvinkäätä. Vain Kivistönkulma ja suurin osa Keravanjärveä kuuluvat Mäntsälään.

Historia- ja perinnekerho kokoaa materiaalia näille sivuille harrastuspohjalta, kokoontuen talvikausina kerran viikossa Kaukasten Juhlatalolla. Täydennämme sivuja säännöllisesti sitä mukaa, kun uutta tietoa saadaan julkaistavaan muotoon. Myös jo sivuilla olevia julkaisuja täydennetään ja kuvia lisätään, joten kannattaa vierailla sivuilla säännöllisesti. Uutta tietoa ja kuvamateriaalia otetaan ilomielin vastaan.

Tervetuloa sivuille.

Kylän historiaan voi tutustua myös patoaltaan ympäristössä kiertävällä luonto- ja kulttuuripolulla jonka varrella on 11 opastetaulua ja se on pituudeltaan 1,3 km. Laajemmin alueen luonnosta ja historiasta kertoo mobiilisovellettu reitti, jonka pituus on 23 km ja se sisältää 31 kohdeopastetta. Reitti kiertää Kaukasten, Kivistönkulman, Keravanjärven ja Myllykylän kohteissa. Molemmat reitit alkavat Juhlatalon edestä. Infotaulusta voi ladata mobiiliopastuksen QR koodista.

Historia- ja perinnekerhon puolesta,
ryhmän veturi Rainer Salo, seitsemännen polven kyläläinen.


Historia- ja perinnekerhon ydinryhmä:

Rainer Salo, Hanna-Leena Wejberg, Kalevi Salo, Tapio Koski-Sipilä, Eino Niiranen, Kalervo Poltinoja, Tauno Helin, Heikki Paavola, Terttu ja Esko Asikainen, Vilho Halmela, Olavi Jaakkola, Matti Matikka, Jorma Juslin sekä edesmennyt Ossi Etuaro. Kaikkiaan kerhon kokouksiin on osallistunut yli 30 henkilöä.

Useat henkilöt ovat lainanneet valokuvia reprottavaksi kylähistoriikin kuvitukseen. Arkiston rungon muodostavat: Kaarina Elomaan, Tapio Koski-Sipilän, Arvo Järvelän, Tauno Helinin, Raija Lappalaisen, Matti Matikan ja Timo Vilenin sekä Rainer Salon kotialbumien kuvat.