Kaukasten alueen kyläsuunnitelma 2015

Kyläsuunnitelma on kirjallinen dokumentti siitä, millaisen tulevaisuuden Kaukasten alueella asuvat ja toimivat ihmiset haluavat kylälleen ja millaisin keinoin tuohon tulevaisuuteen pyritään.

Kyläsuunnitelmaa varten tehtiin joulukuussa 2014 kyläkysely, joka jaettiin kaikkiin kylän talouksiin. Kyselyyn oli mahdollista vastata joko sähköisesti tai paperilla.

Kyläkyselyssä esiin tulleita asioita:

Parasta Kaukasissa, top 10:
1. Luonto
2. Rauhallisuus
3. Yhteisöllisyys, yhteinen toiminta ja tapahtumat
4. Kyläkoulut
5. Hyvä sijainti: palvelut ja liikenneyhteydet saavutettavissa
6. Päiväkoti
7. Juhlatalo
8. Maaseutumaisuus
9. Hyvät liikuntamahdollisuudet
10. Hiljaisuus

Kehittämiskohteet, top 10 (vastaajista erittäin tarpeellisena pitää,%):
1. Koulujen säilyminen toiminnassa (97,3%)
2. Koululaisten iltapäiväkerhon säilyminen kylässä (88,9 %)
3. Juhlatalon säilyminen kyläläisten kokoontumispaikkana (87,8%)
4. Päivähoitopalvelujen säilyminen kylässä (84,9 %)
5. Luonnon ja ympäristön suojeleminen (83,3 %)
6. Kylän ja kunnan välisen vuoropuhelun parantaminen (71,2 %)
7. Uusien asukkaiden saaminen mukaan toimintaan (67,6 %)
8. Nuorten vapaa-ajantoiminnan kehittäminen kylässä (66,2 %)
9. Liikenneturvallisuuden parantaminen (61,1%)
10. Kyläjuhlien/tapahtumien järjestäminen (60,8 %)

Avoimissa vastauksissa esiin nousseet kehittämiskohteet tärkeysjärjestyksessä:
– Kylän ja kunnan välisen aidon vuoropuhelun aikaansaaminen sekä kylän/kylien
kehittämishalukkuuden kasvattaminen niin Hyvinkään kaupungin virkamiesten kuin
päättäjienkin keskuudessa.
– Juhlatalon säilyminen kyläläisten käytössä kylän toimintakeskuksena.
– Kylän säilyttäminen nykyisellään: nyt kaikki on hyvin.
– Louhoshankkeen vastustaminen.
– Erityisesti lasten liikuntaharrastusmahdollisuuksien parantaminen.
– Asuntotarjonnan lisääminen.

Koska kaikilla asukkailla on ollut mahdollisuus osallistua tämän kyläsuunnitelman laatimiseen, kyläsuunnitelmaa voidaan pitää kylän yhteisenä tahdonilmauksena siitä, kuinka haluamme kehittää Kaukasten aluetta.

Kyläsuunnitelman on laatinut kyläläisistä koostuva työryhmä, johon kuuluivat Esko Asikainen, Vilho Halmela, Sari Ignatius, Pauli Karttunen, Sylvi Koivula, Kirsi Lehtinen, Tiina Lesonen, Jyrki Lilleberg, Markku Nieminen, Anni Piela, Jaana Pouta, Rainer Salo, Tanja Suominen, Asko Tervahartiala, Tuula Vanhatalo ja Ina Wäre. Kyläsuunnitelma on laadittu osana Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry:n Kylässä kotona -hanketta.

Tutustu kyläsuunnitelmaan

Kaukasten alueen kyläsuunnitelma 2015 (.pdf 5MB).

Aiempi kyläsuunnitelma

Kaukasten alueen kyläsuunnitelma 2006 (.pdf 1,5MB).