Seurakunta

Hyvinkään seurakunta toimii aktiivisesti Kaukasten seudulla. Kaukasten alue käsittää Kaukasten kylän lisäksi Ridasjärven, Ahdenkallion ja Ylentolan kylät.

Kaukasten toiminnan keskipisteenä on Kaukasten palvelutalo, jonka seurakunta ja kaupunki omistavat puoliksi. Palvelutalossa pidetään kevät- ja syyskausilla varsin säännöllisesti jumalanpalveluksia kerran kuussa.

Kesällä alueella järjestetään kesäseuroja. Muutenkin seurakunta on mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia, kuten Kaukas-päivä ja Nykiön Nykäys. Päiväkerhot ja iltapäiväkerhot ovat tärkeä osa toimintaa. Diakoniatyössä kotikäynnit ja vierailut Metsolan palvelukodissa ovat keskeistä toimintaa.

Kaukasten aluetyön moottorina on alueneuvosto, jonka puheenjohtajana toimii Eija Koski-Sipilä.
Alueneuvoston sihteeri on pastori Anne Blomqvist.

Kaukasten alueneuvosto:
Eija Koski-Sipilä pj. (varajäsen Tuula Vanhatalo)
Vilho Halmela vpj. (Jussi Tilus)
Taisto Heimonen (Antero Latostenmaa)
Ulla Juva (Merja Juva)
Hellä Parikka (Merja Hokkanen)
Anja Tetri (Tuula Tetri)
Juhani Tuina (Matti Nummela)

Kaukasten aluetyö Hyvinkään seurakunnan sivuilla