Isännöitsijä Georg Fredrik Ignatius (7.11.1879-9.11.1953)

Diplomi insinööri, Oy Suomen Vanutehdas Ab:n isännöitsijä, toimitusjohtaja ja johtokunnan jäsen vuosina 1928-1953.

Georg Fredrik Ignatius syntyi 7. marraskuuta 1879 Iisalmessa apteekkari ja kirjakauppias Gustav Fredrik Ignatiuksen ja Selma Ignatiuksen (os. Lagus) kahdeksan lapsiseen perheeseen. Hän kirjoitti ylioppilaaksi v.1899 ja suoritti kemisti-insinööritutkinnon v.1903. Työskenneltyään aluksi puumassa-, selluloosa- ja paperitehtaissa kotimaassa, hän siirtyi ulkomaille täydentämään opintojaan. Vuonna 1907 Georg Ignatius avioitui taidemaalari Meri Genetzin (10.11.1885-3.4.1943) kanssa. Hän siirtyi Venäjälle, maan suurimman paperitehtaan M.G.Kuwschinoffin teknilliseksi johtajaksi. Tehdas sijaitsi Tverin kuvernementissa Kamenojessa, parisataa kilometriä Moskovasta Pietariin päin. Sieltä Ignatiukset siirtyivät Pietariin tammikuussa 1912, jossa Georg toimi Oy Sowon teknillisenä johtajana ja myöhemmin pääjohtajana sekä hallituksen puheenjohtajana. Meri Genetz puolestaan avusti Pietarilaista sanomalehteä Ves Miriä (Koko Maailma) kuvituksillaan ja venäjäksi käännetyillä runoillaan. Pariskunnalle syntyi Venäjän vuosina kaksi lasta. Tytär Virma Meri (Ramsay, 1910-1966) ja poika Urma Jori (1912-1940). Kun vallankumous Venäjällä puhkesi, joutuivat Ignatiukset pakenemaan Suomeen. Näihin aikoihin alkoi myös avioliitto rakoilla ja päättyi lopulta eroon 3.10.1921. Meri Genetz jätti lapset Suomeen ja lähti Pariisiin useaksi vuodeksi maalaamaan. Siellä hän avioitui vuonna 1923 suomalaisen taidemaalari Carl Warghin kanssa. Carl Anders Wolter Wargh (21.3.1896-10.3.1937) oli alkuperäiseltä nimeltään Kalle Nyman.

Georg Ignatius liikkui vuosina 1918-19 usein Venäjällä sekä ulkoministeriön edustajana, Pietarin suomalaisia kotimaahan siirrettäessä, että Suomen väliaikaisen taloudellisen komitean jäsenenä. Venäjältä perittävien saatavien selvityslautakunnan jäsenenä hän oli toista vuotta. Syksyllä v.1921 hänet nimitettiin maamme selluloosa- ja paperiyhdistysten edustajana Suomen kauppavaltuuskunnan jäseneksi Pietariin. Samalla hän toimi valtuuskunnan sihteerinä ja valvoi myös maataloutemme etuja. Syyskuusta 1923 tammikuun loppuun 1928 hän toimi Helsingissä Ab. Nielsen & Winther Oy:n toimitusjohtajana ja johtokunnan puheenjohtajana. Hänen toimestaan yhtiö toimitti koneiston Lapualle ja käynnisti Lapuan Patruunatehtaan.

Tammikuussa 1928 Georg Ignatius siirtyi Kaukasiin Oy. Suomen Vanutehdas Ab:n isännöitsijäksi. Kylässä ja tehtaalla alkoi Ignatiuksen aikakausi. Kaksi vuotta myöhemmin hänet nimitettiin myös johtokunnan jäseneksi. Vuonna 1940, Karl Nordgren vanhemman kuoltua, Ignatiuksesta tuli yhtiön toimitusjohtaja ja 1947-1949 johtokunnan puheenjohtaja. Georg Ignatius toimi toimitusjohtajana aina kuolemaansa asti 1953 toimittuaan menestyksellisesti 25 vuotta yhtiön johdossa. Ignatiuksen aloitteesta Kaukasten päätehdasta laajennettiin useaan otteeseen mm. vuosina 1933, 1938 ja 1950. Konekantaa uusittiin, tuotevalikoimaa laajennettiin, ja työpaikkoja avautui. Myös Jokelan sisartehdasta laajennettiin merkittävästi. Ignatiuksen aikana tehtaan liikevaihto kasvoi 20-kertaiseksi. Georg Ignatiuksen kuoltua toimitusjohtajaksi nimitettiin Karl Nordgren nuorempi.

Palatkaamme vielä 1920-luvulle. Kesäkuun 9. päivänä 1928 Georg Fredrik Ignatius ja Kerttu Sofia Visa (5.1.1900-17.4.1985)solmivat avioliiton. Pariskunnalle syntyi kuusi lasta: Yrjö Juhana, Ritva (Noreila), Sirkka (Aaltio), Jorma Jaakko, Mirja-Liisa (Hesselman) ja Irma (Härkönen). Ignatiuksen pariskunnalla oli huomattavan myönteinen vaikutus tehtaan kehittämisen lisäksi myös koko kyläyhteisön hyvinvoinnin kehittämisessä. Työväestön ruokahuolto turvattiin kehittämällä maatalousosastoa. Viljelysmaita lisättiin, kunnostettiin ja salaojitettiin sekä karjaa hankittiin. Tehtaalla oli vuonna 1949 lypsäviä lehmiä 10 ja lisäksi nuori karja. Näillä toimilla oli suuri merkitys sodan aikana ja sen jälkeen. Georg ja Kerttu Ignatius osallistuivat myös kyläläisten kulttuuriharrastusten kehittämiseen ja tukemiseen. Urheiluseura Kaukasten Voima aloitti kilpailutoimintansa vuonna 1932 ja rekisteröitiin vuonna 1933. Seuraavana vuonna rakennettiin Juhlatalo, jonka suojissa Kaukasten Voima, Kaukasten Naisvoimistelijat , Kaukasten Lotat ja suojeluskunta saivat mainiot toimitilat uudenaikaisine näyttämöineen, kirjastoineen ja lukusaleineen. Kerttu Ignatius ohjasi näytelmät ja näytteli myös itse. Hän ohjasi Naisvoimistelijoiden ja myöhemmin Voiman naisten voimisteluharjoitukset ja -esitykset.  Hän johti myös Kaukasten Lottien ja myöhemmin Kaukasten Marttojen toimintaa joko puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ominaisuudessa.  Samalla hän toimi Järvenpään Lottien ja Uudenmaan Lottapiirin puheenjohtajana.  Kaukasten Lotat ylläpitivät sotavuosina Juhlatalolla haavoittuneiden kuntoutussairaalaa ja keräsivät varoja rintamalle. Kerttu Sofia Visa kirjoitti ylioppilaaksi Vaasassa vuonna 1918. Hän suoritti alemman hallintotutkinnon vuonna 1921 ja filosofian kandidaatin tutkinnon vuonna 1924 ja valmistui sen jälkeen filosofian maisteriksi. Kerttu Visa toimi kokoomuksen naisvaliokunnan puheenjohtajana. Ennen avioitumistaan Georg Ignatiuksen kanssa, hän toimi Suomen kauppavaltuuskunnan sihteerinä Leningradissa ja Oslon lähetystön palveluksessa sekä oppikoulun opettajana. Kerttu Ignatius toimi myös Suomen Vanutehtaan sosiaalipäällikkönä. Hän palasi opettajan ammattiin Järvenpäähän vielä vuosiksi 1952-66.

Ignatiusten lapsista Yrjö oli hyvä yleisurheilija ja oli myös perustamassa Kaukasten Metsästysseuraa. Tyttäristä Ritva ohjasi Voiman naisten voimisteluharjoituksia. Georg Ignatius itse harrasti kvartettilaulua ollen mm. Suomen Laulun kahdella ensimmäisellä ulkomaan kiertueella. Hän kuului myös Ylioppilaslaulajien ja Polyteknikkojen kuoroihin. Ignatiuksen perheen uskollisena taloudenhoitajana toimi Aune Uittamo. Ignatiukset ostivat Tuusulanjärven rannalla sijaitsevan ”Syvälahti” -huvilan vuonna 1928. Mansardikattoinen huvila on siirretty 1900-luvun alussa Karjalan kannakselta Tuusulaan. Se on edelleen Ignatiuksen suvun hallussa.


Rainer Salo

Lähteet: Hyvinkään Sanomien vuosikerrat 1931-1951, Puhtauden palveluksessa/Suomen Vanutehdas-Finnwad Ltd, Suomen taiteilijapariskunnat, Kaukasten historia- ja perinnekerho, My Heritage, Wikipedia ym.