Kaukasten alueen turvallisuussunnitelma

Alueemme suunnitelma on maailmanlaajuisesti merkittävä, sillä se on ensimmäisiä kylille tehtyjä turvallisuussuunnitelmia.

Suunnitteluprosessi on esitelty Valtakunnallisessa sisäisen turvallisuuden seminaarissa Hyvinkäällä yli 300 hengen yleisölle. Sisäministeri Päivi Räsänen on myöntänyt meille suunnitelmastamme kunniakirjan vuonna 2012. Hyvinkää on osa kansainvälistä Safe Community- toimintaa. Näin ollen mekin.

Turvallisuussuunnitelmamme on tehty paikallisin voimin ja siinä on ollut mukana asukasyhdistyksen lisäksi monia yksittäisiä kyläläisiä. Suunnitelman avulla käymme vuoropuhelua niin kaupungin kuin Ely keskuksenkin kanssa.

Painopisteenä on:
1. Luoda tapoja, joilla parannetaan asukkaiden osallistumista paikalliseen turvallisuussuunnitteluun.
2. Parantaa liikenneturvallisuutta.
3. Parantaa ikääntyneiden turvallisuutta. (ja toki muidenkin)
4. Ennalta ehkäistään nuorten syrjäytymistä.
5. Huomioida ympäristömme turvallisuus yleisesti.

Tutustu turvallisuussuunnitelmaan

Kaukasten alueen turvallisuussunnitelma 2012 (.pdf 1,5MB).