Kaukasten kylän itäosan liittäminen Mäntsälän kunnasta Hyvinkään maalaiskuntaan 1.1.1952

Mäntsälä Seura ry:n julkaisemassa kirjassa, Vähäsen vilmehtii, on Paavo Viitanen kirjoittanut yllä mainitusta aiheesta.

Miksi Kaukasten alueen siirtohanke laitettiin vireille? Syyksi on arveltu Mäntsälän kunnan korkeampaa veroäyriä, mutta myös Mäntsälän silloista kehittymätöntä yrityspolitiikkaa. Olihan Kaukasten alueen asioimissuunta jo silloin Jokela-Hyvinkää, joten nimenomaan Suomen Vanutehtaan aktiivisuus siirtohankkeessa on ymmärrettävissä monesta syystä. Siirtohankkeen allekirjoittaneet olivat: Aarne ja Martti Wejberg, Lauri Jortamo, Evert Saarinen, Eino Söderberg, Lauri Tervahartiala, Ivar Erikson, Ananias Kallio ja Uuno Sorakorpi. Heidän kantaansa lienee vaikuttanut huomattavasti vahva ja aktiivinen yhtiö.

Mäntsälän kunnanvaltuusto käsitteli asiaa ensimmäisen kerran kokouksessaan 8.11.1949. Se päätti jyrkästi vastustaa siirtoa. Olihan kunnan suurin yksittäinen veronmaksaja siirtymässä toiseen kuntaan. Sen pelättiin vaikuttavan korottavasti Mäntsälän kunnan veroäyriin. Saatuaan ennakkotiedon siirron hyväksymisestä valtioneuvostossa, päätti Mäntsälän kunnanvaltuusto kokouksessaan 27.6.1950 hakea purkua päätökselle Korkeimmassa Hallinto-oikeudessa kunnallisista jaotuksista annetun lain vastaisena. Seuraavan kerran asia oli valtuuston esityslistalla 26.7.1950, jolloin lääninhallitus pyysi kunnalta lausuntoa siirrosta niiden kahden tilan osalta, jotka eivät olleet hakeneet siirtoa, mutta jääneet nyt ko. alueen sisälle. Toinen oli Mäntsälän kunnan omistama koulukiinteistö. Toinen oli Jokimaa -niminen tila, jonka alueella sijaitsivat Suomen Vanutehtaan tehdasrakennus, konttorirakennus ja johtajan asuinrakennus. Ilmeisesti oli käynyt niin, että yhtiö oli hakenut siirtoa, mutta epähuomiossa tila, jonka alueella yhtiö toimi, oli jäänyt pois hakijoiden joukosta. Mäntsälän kunta päätti edelleen vastustaa siirtoa.

Lopullinen päätös mainittujen yhdeksän tilan ja yhden talon siirtämisestä Hyvinkään maalaiskuntaan on kirjattu 19.4.1951 kunnallisessa, kameraalisessa, hallinnollisessa ja oikeudellisessa suhteessa, niin kuin päätöksen sanamuoto kuuluu. Päätös astui voimaan 1.1.1952.

Vielä erikseen oli päätetty koulukiinteistön myymisestä Hyvinkään maalaiskunnalle 9,4 miljoonan silloisen markan hinnasta. Lisäksi sovittiin siitä, että ne Mäntsälän puolelle jäävät oppilaat, jotka ovat aikaisemmin kuuluneet Kaukasten koulupiiriin, saavat edelleen käydä siellä koulua ja Mäntsälän kunta maksaa heistä aiheutuneet kulut. Mäntsälän kunnan tappioksi jäi suuren veronmaksajan menetys ja Ohkolan kylä menetti läntisimmän osansa.