Pöytäkirja: Asukasyhdistyksen vuosikokous 2015

Kaukasten asukasyhdistys ry:n vuosikokous 2015

Aika:                  31.3.2015 klo 18

Paikka:              Kaukasten juhlatalo

Läsnä: Kokouksessa oli 18 osallistujaa

 1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.03

 1. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tiina Lesonen, sihteeriksi Jaana Pouta ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Asko Tervahartiala ja Esko Asikainen

 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen mukaisesti kahta viikkoa aiemmin.

 1. Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.

 1. Toimintakertomus vuodelta 2014

Toimintakertomus oli esillä kokouksessa. Toimintakertomus on hyväksytty asukasyhdistyksen toimikunnan kokouksessa ja se on ollut toiminnantarkastajan tarkastettavana.

Hra y  huomautti, että sivistyslautakunta on oikeammin opetuslautakunta ja ettei Kulkuriteatteri ollut harjoittelemassa juhlatalolla tämän vaan edellisen toimintakauden aikana.

Puheenjohtaja huomautti että sydänluento huhtikuulta 2014 oli jäänyt tapahtumista pois. Nämä korjattiin.

Rva y huomautti, että useita eri teemakahviloita on ollut.

 1. Tilinpäätös vuodelta 2014

Taloudenhoitajan ollessa estyneenä Teuvo Kalliomäki esitteli tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen.

Kysymys nousi juhlien tuotoista; näissä kaupunki tai muu järjestäjä on ollut tarjoilujen maksajana ja näin näkyy tuottoina.

Rva y tiedusteli ovatko kahvilan tuotot näkyvissä tileissä. Toiminnantarkastaja kertoi tämän löytyvän papereista.

Puheenjohtaja luki toiminnantarkastajan lausunnon.

 1. Vastuuvapauden myöntäminen toimikunnalle vuodelta 2014

Vastuuvapaus toimikunnalle myönnettiin yksimielisesti.

 1. Toimikunnan valitseminen vuodelle 2015

Yhdistyksen toimikuntaan valittiin uusina Tiina Metso, Teuvo Kalliomäki ja Henrik Wejberg. Vanhoina jäseninä valittiin Tiina Lesonen, Esko Asikainen, Asko Tervahartiala, Rainer Salo, Tuula Vanhatalo, Sylvi Koivula, Tanja Suominen, Anni Piela, Pauli Karttunen, Jyrki Lilleberg, Jaana Pouta ja Ina Wäre.

Sihteeri esitti sähköpostilistan muodostamista erityisen kiinnostuneista toimikunnan ulkopuolella olevista henkilöistä jotka toivoisivat esimerkiksi pöytäkirjoja nähtäviksi itselleen. Keskusteltiin että pöytäkirjat voisivat olla esillä kotisivuilla.

 1. Toiminnantarkastajan valinta vuodelle 2015

Toiminnantarkastajaksi valittiin Vilho Halmela. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin 14.4. kokouksessa Laura Nurminen.

 1. Jäsenmaksut vuodelle 2015

Vuosikokous päätti jäsenmaksun pitämisestä entisellään. 10 euroa henkilö, 15 euroa perhekunta, 20 euroa kannatusjäsenmaksu. Yritysjäsenmaksu päätettiin jättää pois.

Päätettiin laittaa jäsenmaksulomakkeeseen asukasyhdistyksen kannatusjäsenmaksun lisäksi myös kohta juhlatalon kannatusmaksu.

 1. Alueen ja yhdistyksen tila

Arvioitiin asunto- ympäristö- ja aluepoliittinen tilanne ja yhdistyksen tila sekä määritettiin niistä aiheutuvat yhdistyksen tehtävät. Todettiin yhdistyksen tehtävien olevan entisellään. Yhdistyksen tila todettiin elinvoimaiseksi runsaan toiminnan ja varmistuneen toimitilan myötä.

Kyläasiain neuvottelukunnan suhteen on myös odotuksia kylän kehittämiseksi. Neuvottelukunnan työ on edelleen kesken.

Hra x  toi esiin huolta kylän katuvalojen tilanteesta. Kaupunki on ilmoittanut, että yksityisteiden osalta katuvalot tullaan purkamaan, mikäli tiehoitokunnat eivät ota niitä hoitaakseen. Katuvalot jäävät ELY-keskuksen ja kaupungin ylläpitämille teille. Turvallisuussuunnitelma päivitetään syksyllä, mutta se vaikuttaa olevan liian myöhäistä. Katuvalojen osalta tiehoitokuntien tulee ilmoittaa päätöksensä heinäkuun alkuun mennessä.

Rva x  toi huolta Kaukastentien ajonopeuksista. Sihteeri kertoi, että kyläasiain neuvottelukunnan kokouksessa kaupunginjohtaja on ilmoittanut, että nopeusnäyttöjä on tulossa 1-2 vuodessa ja niitä sijoitetaan kylien alueelle. Toiveena on, että Kaukastentielle saadaan yksi.

 1. Muut asiat
 • Puheenjohtaja jakoi kyläsuunnitelman halukkaille, jotka eivät ole sitä saanet. Lisäksi alue-esite kiersi kokouksessa ja kerrottiin että Juhlatalon esite on tulossa erikseen.
 • Puheenjohtaja esitteli lyhyesti Kaukasten Juhlatalon tilanteen
 • Maa-ainespäätösasiasta keskusteltiin
 • Juhlatalon siivous ja kunnostus talkoot järjestetään kadunvarsien siivousten yhteydessä -25.4.2015 perjantaina alkaen klo 17 ja lauantaina alkaen klo 10. Voileipä-, kahvi- ja mehutarjoilu on juhlatalolla.
 • Jyrki Lillebergin sydänluento 22.4. klo 18 ja sitä ennen klo 17 kotihoidon tietoisku palveluista kylän alueelle
 • 5. suvilaulut tapahtuma juhlatalolla klo 18
 • Viimeinen kahvila 11.6.
 • koulun myyjäiset 9.5.
 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.38