Toimintakertomus 2020

Kaukasten asukasyhdistys ry

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2020

 1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus

Kaukasten asukasyhdistyksen tarkoituksena on toimia alueen turvallisen ja viihtyisän asumisen, monipuolisten palvelujen sekä terveellisen ympäristön puolesta. Kaukasten asukasyhdistys on Hyvinkään vanhimpia asukasyhdistyksiä.
Yhdistyksen tavoitteena on järjestää kylällä iloista yhteistä toimintaa, joka auttaa asukkaita tutustumaan ympäristöönsä ja muihin lähistöllä asuviin.

 1. Toteutuneen toimintakauden haasteet ja mahdollisuudet

Yhdistyksen toiminnassa suurin haaste 2020 on edelleen ollut varojenkeruussa, jota koronasta johtuneet tilaisuuksien järjestämisen rajoitukset lisäsivät entisestään.

Juhlatalon ylläpito on paitsi monipuolisen toiminnan mahdollistaja kylällä, myös iso kustannus.

Juhlatalon vuokraustoiminta on yhdistykselle tulonlähde, mutta työllistää vapaaehtoisia melkoisesti. Erityisesti nuorten tilaisuuksien jälkeen talolla on muutaman kerran jouduttu tekemään todella iso työmäärä, joskin kustannukset ovat koituneet vuokralaisille.

Vuoden 2020 aikana Juhlataloa vuokrattiin yksityistilaisuuksiin yhteensä noin 23 kertaa.  Joulukuusta 2020 lähtien juhlataloa ei ole vuokrattu yksityistilaisuuksiin. Yhteensä talolla kirjattiin noin 2000 kävijäkertaa.

Tapahtumissa ja kyläkahvilassa toteutettu kahvila- ja grillitoiminta on yhdistyksen tärkeä tulonlähde kaupungilta saatujen avustusten lisäksi.

Yhdistyksellä oli vuoden 2020 aikana kyläavustaja palkattuna, jolloin myös kyläavustajan tarjoamat työt kyläläisille toivat tuloja 666,18 €.

 1. Yhdistyksen toiminnan painopisteet

Tärkein painopiste toiminnassa on Juhlatalon ylläpito. Tavoitteena on pitää talo kunnossa ja hyödyntää sitä mahdollisimman laajasti kyläläisten toiminnassa ja toisaalta vuokrata tilaa myös ulkopuolisille.

Luonto ja ympäristö ovat Kaukasten rikkaus. Luontopolku tarjoaa upeat maisemat ja ulkoilumahdollisuudet yhtä hyvin kyläläisille kuin ulkopuolisille kävijöillekin. Luontopolku jatkuu rantapolkuna Juhlatalolta Ali-Myllyn sillalle. Kesällä polulle levitettiin talkoovoimin haketta.

Aamupostissa, AAPOssa ja Maaseudun Tulevaisuuden Kantri liitteessä oli juttuja Kaukasten luontopoluista. Luontopolku oli kevään ja kesän aikana todella suosittu ulkoilukohde.

Asukasyhdistys ja Uudenkylän vanhempainyhdistys yhdistivät voimansa Uudenkylän koulun säilyttämisen puolesta, mutta kaupungin perustelut koulun lakkauttamisesta olivat vahvat. Koululaisia ei tuleville lähivuosille riitä pitämään koulua toiminnassa. Uudenkylän koulu lakkautettiin keväällä 2020. Koululta saatiin asukasyhdistykselle mm. liikuntavälineitä ja kalusteita ennen koululla järjestettyä huutokauppaa. Vanhempainyhdistys lakkautti toimintansa ja lahjoitti kaikki koululle ja koululaisille ostamat välineet asukasyhdistykselle: frisbeegolfkorit, liukureita, jumppamattoja jne.

 1. Yhdistyksen kokoukset ja vastuuhenkilöt

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 25.3.2020.

Yhdistyksen toimikunnan jäsenet vuosikokouksen jälkeen: Tiina Lesonen, Minna Hotakainen, Kari Koskinen, Sylvi Koivula, Teuvo Kalliomäki, Esko Asikainen, Pauli Karttunen, Tuula Vanhatalo, Sirkka Keränen, Ulla Kiviniemi, Anni Piela ja Annika Luukkonen.

Puheenjohtajana on toiminut Tiina Lesonen, varapuheenjohtajana Kari Koskinen, sihteerinä Minna Hotakainen ja taloudenhoitajana Teuvo Kalliomäki.

Taloudenhoidosta on toimeksiantosopimus Teuvo Kalliomäen yrityksen kanssa. Kaikki muut vastuuhenkilöt ja talkooväki toimivat korvauksetta vapaaehtoisina.

Toiminnantarkastajana toimii Vilho Halmela ja hänen varallaan Laura Nurminen.

Toimikunta on kokoontunut vuoden aikana yhteensä 7 kertaa (2 ennen ja 5 kertaa vuosikokouksen jälkeen).

Toimikunnan nimeämät vastuuhenkilöt:

Kahvilavastaava Ulla Kiviniemi ja Sylvi Koivula
Juhlatalon vastaava talonmies Pauli Karttunen apunaan Kari Koskinen, kyläavustaja ja Esko Asikainen.
Juhlatalon vuokraus, laskutus ja muut asiat Ulla Kiviniemi ja Tiina Lesonen. Avainten luovutuksissa apuna Minna Hotakainen ja Anni Piela.
Juhlatalon varauskalenterin ylläpito Minna Hotakainen
Talkoo- ja tapahtumatiimi + työmiehet: koko toimikunta + muut vapaaehtoiset

Askartelutoiminnan vastuuhenkilö Ulla Kiviniemi

Hyvinkään kaupungin kyläasiain neuvottelukunnassa yhdistystä edustivat Tiina Lesonen ja Minna Hotakainen.

Toimikunnan ulkopuolelta vastuuhenkilöt:
Kotisivut ja Facebook tiedottaminen Tiina Lesonen.
Ympäristövastaava Rainer Salo

Historia- ja perinnekerhon vastuuhenkilö Rainer Salo

Seurakunnan yhteyshenkilö Eija Koski-Sipilä
Kaupungin organisaatiossa ympäristö- ja teknisen toimen asiat ja kyläasiat Markku Nieminen
Kulttuuriyhdistys Vanun Voiman yhteyshenkilöt Jaana Pouta ja Markku Nieminen

 1. Talous

Jäsenmaksutuloja kertyi 16 kpl, yhteensä 225 €, (15 €/perhe ja 10 €/henkilö).  Kannatusmaksuja saimme 2 kpl, yhteensä 225 €.

Suurimmat tulo- ja kuluerät olivat kertomusvuonna seuraavat:

 • Palkkatuella palkatun kyläavustajan palkkakulut sivukuluineen olivat yhteensä 13.088,01 €, jonka pääosin kattoi työvoimahallinnon myöntämä palkkatuki.
 • Juhlatalon sähkökulut olivat 5.499,98 €.
 • Talous- ja palkkahallintopalveluista maksettiin 3.236,40 €.
 • Luontopolun hoitokuluja 1.238,15 € (puutavaraa 238,21€ & puistokate/karike 999,94€)
 • Hyvinkään kaupungilta saatiin ympäristöavustusta 500 euroa luontopolun ylläpitoon ja kehittämiseen.
 • Uimarannan parkkialueen kunnostuksen 459,59 € (kaivinkonetyö + mursketta)
 • Hyvinkään kaupungin sivistystoimen myöntämä tuki oli 7.000,00 euroa.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä korona-avustus oli 3.000,00€
 • Juhlatalosta maksetaan vuokraa 1 euro/vuosi ja sopimus uudistettiin 2020 ja se on voimassa toistaiseksi kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.
 • Kahvila- ja grillitoiminnalla tuottoa kertyi yhteensä 1344,90 € (josta Elofolkin osuus 819,00 €)
 • Juhlatalon vuokratuloina kertyi 776,00 €.
 • Tilikauden ALIJÄÄMÄ oli poistojen (579,00 €) jälkeen 3.023,03 €.

Tarkemmin yhdistyksen taloudellinen tilanne selviää vuoden 2020 tilinpäätöksestä sekä sen erittelyistä.

 1. Kyläavustajat

Kyläavustajan tehtävänä on tarjota palveluja alueen asukkaille, josta asukasyhdistys laskuttaa 10 euroa tunnilta. Lisäksi kyläavustaja toimii Juhlatalolla ’talonmiehen’ hommissa eli huolehtii siivouksista ja talon muusta ylläpidosta yhdistysaktiivien apuna.

Palkkaukseen saadaan tuki Suomen Kylät ry:n kautta, joten suurin osa laskutuksesta jää yhdistyksen käyttöön.

Kyläavustajana toimi 26.11.2019 lähtien Samuli Koskinen. Kyläavustaja jouduttiin irtisanomaan 1.4.2020 taloudellisista syistä. Koronan vuoksi kyläavustajalle ei ollut riittävästi töitä.

Uusi kyläavustaja Jussi Moisio aloitti tehtävissään 7.9.2020.

 1. Tilaisuudet ja tapahtumat
 • Kylätapahtuma Kulkuriteatterin esityksen yhteydessä Hyvinkääsalissa 8.-9.2. Esillä oli valokuvia Kaukasista.
 • Vino Prinsessa konsertti 29.2.
 • 3. seurakunnan messu
 • Yhdistyksen vuosikokous 25.3.
 • Ympäristön siivoustalkoot 8.-9.5.
 • 6. pihaseurat juhlatalon pihalla
 • Luontopolkutalkoot järjestettiin 9-10.7., jolloin levitettiin kuorikatetta luontopolulle
 • Koiratapahtuma Nosework kokoontui kesän aikana kaksi kertaa juhlatalon kentällä
 • NCC tietoimituskokous pidettiin Juhlatalolla 15.7.2020
 • -15.8. Kaukas Elofolk kansanmusiikkitapahtuma
 • tietoimitus NCC 15.10. ja 25.11.
 • 12 perinteisen Joulujuhlan tilalle seurakunta järjesti Joulupolun, joka oli avoinna joulun yli.

Korona-aikana juhlatalolla on ollut pehmo- ja kissabongauskisoja.

1.12. lähtien juhlatalon toiminta laitettiin tauolle. Itsenäisyyspäiväjuhla peruttiin, sen sijaan lyhdyin koristellulle ilmoitustaululle tulostettiin puheenjohtajan ja papin puhe.

Perinteinen joulujuhlakin jouduttiin perumaan ja juhlatalolle laitettiin joulutähdet valaisemaan ikkunoita.

 1. Juhlatalon jatkuvat toiminnat
 • Historia ja perinnekerho maanantaisin. Vetäjänä Rainer Salo.
 • Kyläkahvila torstaisin, vastuuemäntänä Ulla Kiviniemi.
 • Hyvinkään opiston jumppa sunnuntaisin, vetäjänä Tarja Koski-Sipilä.
 • Juhlatalon iltapajat, teemalliset tapaamiset askartelun yms. merkeissä torstai-iltaisin, vetäjänä Ulla Kiviniemi ja Minna Hotakainen.

Kerhojen kokoontumisia on jouduttu rajoittamaan ja välillä laittamaan tauolle koronarajoitusten mukaisesti.

 1. Muuta

Osallistuvan budjetoinnin kautta kaupungilla oli jaossa 20 000 Euroa kaupunkilaisten tekemien esitysten pohjalta. Puheenjohtaja teki ehdotuksen kuntoportaista juhlatalon taakse, mutta valitettavasti ehdotus ei saanut riittävästi kannatusta.

Iltapajassa tehtyjä joulukortteja jaettiin kylän vanhimmille, jotka ovat osallistuneet ahkerasti juhlatalon toimintaan, mm. historiakerholaisille.

Päiväkodin leikkipaikka siirrettiin kaupungin toimesta juhlatalon päätyyn ja se on ollut ahkerasti käytössä.

Kaupungin kesätyösetelin avulla työllistettiin kesätyöntekijä Maija juhlatalon ja luontopolun hoitamiseen. Tehtäviin kuului mm. ruohonleikkuuta ja luontopolun ylläpitoa.

 1. Tiedottaminen

Kotisivut www.kaukas.org ja Facebook ovat asukasyhdistyksen tärkeimmät tiedotuskanavat. Tietoa toiminnasta ja kokoontumisista on jaettu netissä ajantasaisesti.

Alueen ilmoitustauluille on levitetty ilmoituksia toiminnasta ja välitetty kohdennettua tietoa Hyvinkään kaupungin tapahtumasivujen, koulun vanhempienyhdistyksen ja koulun kautta.