Toimintakertomus 2019

Kaukasten asukasyhdistys ry

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2019

 1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus

Kaukasten asukasyhdistyksen tarkoituksena on toimia alueen turvallisen ja viihtyisän asumisen, monipuolisten palvelujen sekä terveellisen ympäristön puolesta. Kaukasten asukasyhdistys on Hyvinkään vanhimpia asukasyhdistyksiä.
Yhdistyksen tavoitteena on järjestää kylällä iloista yhteistä toimintaa, joka auttaa asukkaita tutustumaan ympäristöönsä ja muihin lähistöllä asuviin.

 1. Toteutuneen toimintakauden haasteet ja mahdollisuudet

Yhdistyksen toiminnassa suurin haaste 2019 on edelleen ollut varojenkeruussa.

Juhlatalon ylläpito on paitsi monipuolisen toiminnan mahdollistaja kylällä, myös iso kustannus.

Juhlatalon vuokraustoiminta on yhdistykselle tulonlähde, mutta työllistää vapaaehtoisia melkoisesti. Erityisesti nuorten tilaisuuksien jälkeen talolla on muutaman kerran jouduttu tekemään todella iso työmäärä, joskin kustannukset ovat koituneet vuokralaisille.

Vuoden 2019 aikana Juhlataloa vuokrattiin yksityistilaisuuksiin yhteensä noin 18 kertaa. Yhteensä talolla kirjattiin noin 4000 kävijäkertaa.

 

Tapahtumissa ja kyläkahvilassa toteutettu kahvila- ja grillitoiminta on yhdistyksen tärkeä tulonlähde kaupungilta saatujen avustusten lisäksi.

Yhdistyksellä oli vuoden 2019 aikana kaksi kyläavustajaa palkattuna, jolloin myös heidän tarjoamansa työt kyläläisille tuottivat 2 115 euroa.

 

 1. Yhdistyksen toiminnan painopisteet

Tärkein painopiste toiminnassa on Juhlatalon ylläpito. Tavoitteena on pitää talo kunnossa ja hyödyntää sitä mahdollisimman laajasti kyläläisten toiminnassa ja toisaalta vuokrata tilaa myös ulkopuolisille.

 

Luonto ja ympäristö ovat Kaukasten rikkaus. Luontopolku tarjoaa upeat maisemat ja ulkoilumahdollisuudet yhtä hyvin kyläläisille kuin ulkopuolisille kävijöillekin. Luontopolku jatkuu nyt rantapolkuna Juhlatalolta Ali-Myllyn sillalle – kiitos ahkerien talkoolaisten.

Luonnonsuojeluliiton Ketosirkkaprojekti jatkui. Juhlatalon takana oleva niitty niitettiin projektin toimesta. Rainer Salo hoitaa projektin tulosten raportoinnin eli miten niityn eliöstö voi ja kehittyy.

 

Yhdistys on lähestynyt kaupungin organisaatiota, jotta kylillä asuville koululaisille saataisiin yhtäläiset oikeudet käyttää julkista bussiliikennettä edullisesti kuin keskustassa asuvilla on.

Tuula Vanhatalo teki asiasta valtuustoaloitteen 25.3.2019 ja sen kautta asia on kaupungin organisaatiossa selvitettävänä.

 

Vuoden 2019 aikana noustiin kylällä taas taistelemaan kyläkoulun puolesta. Asukasyhdistys teki yhdessä Uudenkylän koulun vanhempainyhdistyksen kanssa tiedotustyötä sekä kyläläisten että kaupungin suuntaan.

 

 1. Yhdistyksen kokoukset ja vastuuhenkilöt

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 28.3.2019.

Yhdistyksen toimikunnan jäsenet vuosikokouksen jälkeen: Tiina Lesonen, Minna Hotakainen, Sylvi Koivula, Teuvo Kalliomäki, Esko Asikainen, Rainer Salo, Kari Koskinen, Pauli Karttunen, Tuula Vanhatalo, Sirkka Keränen, Tarja Koski-Sipilä, Ulla Kiviniemi ja Paula Cavén

 

Puheenjohtajana on toiminut Tiina Lesonen, varapuheenjohtajana Kari Koskinen, sihteerinä Paula Cavén ja taloudenhoitajana Teuvo Kalliomäki.

Taloudenhoidosta on toimeksiantosopimus Teuvo Kalliomäen yrityksen kanssa. Kaikki muut vastuuhenkilöt ja talkooväki toimivat korvauksetta vapaaehtoisina.

Toiminnantarkastajana toimii Vilho Halmela.

Toimikunta on kokoontunut vuoden aikana yhteensä 9 kertaa (2 ennen ja 7 kertaa vuosikokouksen jälkeen).

 

Toimikunnan nimeämät vastuuhenkilöt:

Kahvilavastaava Sylvi Koivula, varalla Sirkka Keränen, Terttu Asikainen ja Paula Cavén. Syksystä alkaen Ulla Kiviniemi
Juhlatalon vastaava talonmies Pauli Karttunen apunaan Kari Koskinen, kyläavustajat ja Esko Asikainen.
Juhlatalon vuokraus, laskutus ja muut asiat Minna Hotakainen ja Tiina Lesonen. Avainten luovutuksissa apuna Anni Piela, Paula Cavén ja Ulla Kiviniemi
Uudenkylän koulun yhteyshenkilöt Minna Hotakainen ja Anni Piela

Juhlatalon varauskalenterin ylläpito Minna Hotakainen
Ympäristövastaava Rainer Salo

Historia- ja perinnekerhon vastuuhenkilö Rainer Salo
Talkoo- ja tapahtumatiimi + työmiehet: koko toimikunta + muut vapaaehtoiset

Askartelutoiminnan vastuuhenkilö Ulla Kiviniemi

Kuntokävelyn vastuuhenkilö Paula Cavén

Hyvinkään kaupungin kyläasiain neuvottelukunnassa yhdistystä edustivat Tiina Lesonen ja Paula Cavén.

Toimikunnan ulkopuolelta vastuuhenkilöt:
Kotisivut ja Facebook tiedottaminen Sami Kalanen. Käytännössä hoitanut pj Tiina Lesonen.
Seurakunnan yhteyshenkilö Eija Koski-Sipilä
Kaupungin organisaatiossa ympäristö- ja teknisen toimen asiat ja kyläasiat Markku Nieminen
Kulttuuriyhdistys Vanun Voiman yhteyshenkilöt Jaana Pouta ja Markku Nieminen
Liikuntakerhon vastuuhenkilönä toimii Miina Nieminen ja Evi Salokoski
Näytelmätoiminta Auli Hyyrynen

 

 1. Talous

Jäsenmaksutuloja kertyi yhteensä 490 euroa (15 euroa/perhe ja 10 euroa/henkilö).  Lisäksi yhdistys sai kannatusmaksuja 250 euroa.

Suurimmat tulo- ja kuluerät olivat kertomusvuonna seuraavat:

o   Palkkatuella palkattujen kyläavustajien palkkakulut sivukuluineen olivat yhteensä 38.560 euroa, jonka pääosin kattoi työvoimahallinnon ja Hyvinkään kaupungin myöntämät palkkatuet.

 • Juhlatalon sähkökulut olivat 6.185 euroa.
 • Taloushallintopalveluista maksettiin 3.496 euroa.
 • Hyvinkään kaupungin osallistuvan budjetoinnin määrärahasta Kaukasten asukasyhdistys sai 1.500 euroa kahvilan kalusteiden uusimiseen
 • Luontopolun kehittäminen ja ylläpito

Hyvinkään kaupungilta saatiin ympäristöavustusta 400 euroa luontopolun ylläpitoon ja kehittämiseen. Lisäksi Kaukasten luontopolku on Hyvinkään kaupungin kummikohde Polkua luontoon hankkeessa, johon liittyen kaupunki myöntää avustusta 500 euroa/vuosi polun hoitoon.

 • Hyvinkään kaupungin sivistystoimen myöntämä tuki oli 7.000,00 euroa.

Kaupungin kanssa allekirjoitettiin uusi kumppanuussopimus, johon sisältyy asukasyhdistyksen velvollisuus toteuttaa toimintaa ja palveluja Juhlatalolla alueen asukkaille sekä kaupungin antama toiminta-avustus, joka on 7.000 euroa/vuosi.  Juhlatalosta maksetaan vuokraa 1 euro/vuosi ja sopimus on voimassa toistaiseksi.

 • Nuorten liikuntakerhon vetäjille saatiin kaupungilta 500 euron tuki.
 • Kahvila- ja grillitoiminnalla tuottoa kertyi yhteensä 2.825 euroa, josta EloFolk tapahtumassa 1.369 euroa. Tuotosta noin puolet on nettotuottoa.
 • Juhlatalon vuokratuloina kertyi 3.050 euroa.
 • Ylijäämää vuonna 2019 kertyi 906,80 euroa.

 

Uudenkylän koululaisille asukasyhdistys lahjoitti kaksi stipendiä, 20 euroa/kpl. Stipendit jaettiin koulun henkilökunnan toimesta jakoperusteena ’hyvä kaveri’ ja kiusaamisen ehkäisemiseen tähtäävä toiminta.

 

Tarkemmin yhdistyksen taloudellinen tilanne selviää vuoden 2019 tilinpäätöksestä sekä sen erittelyistä.

 

 1. Kyläavustajat

Kyläavustajana toimivat vuoden alusta elokuun loppuun asti Gerard Knoops ja marraskuun loppuun asti Vuokko Åkerman. 26.11.2019 uutena kyläavustajana aloitti Samuli Koskinen.

Kyläavustajan tehtävänä on tarjota palveluja alueen asukkaille, josta asukasyhdistys laskuttaa 10 euroa tunnilta. Palkkaukseen saadaan tuki Suomen Kylät ry:n kautta, joten suurin osa laskutuksesta jää yhdistyksen käyttöön. Vuoden 2019 aikana kyläavustajien työpanosta laskutettiin 2.115 euroa.

Lisäksi kyläavustaja toimi Juhlatalolla ’talonmiehen’ hommissa eli huolehtii siivouksista ja talon muusta ylläpidosta yhdistysaktiivien apuna.

 

 1. Tilaisuudet ja tapahtumat
 • 2. Kaukasten Talvipäivät, jolloin ohjelmassa oli mm. ulkoilua lumikengillä, jääkiekkoa, kuntokävelijöiden palkitseminen ja turvallisuussuunnitelman esittely.
 • Hakalanmäen asukasyhdistyksen luontoretki Kaukasiin lauantaina 4.5.
 • Torvi-rumpu-kööri konsertti lauantaina 4.5. Esiintyjät Hyvinkään musiikkiopistolta.
 • Ympäristön siivoustalkoot 10.-11.5. Myös rantapolkutalkoot 11.5.
 • Uudenkylän koulun myyjäiset lauantaina 11.5.
 • Hyvinkään Opiston järjestämä retki luontopolulla keskiviikkona 15.5.
 • Suvilinnun laulut torstaina 16.5. Diakoni mukana myös kyläkahvilassa.
 • 5 Uudenkylän koulun kevätjuhla
 • 5 kulttuuriyhdistyksen järjestämä konsertti, jossa esiintyjinä Anna Dantchev, Maria Kalaniemi, Panu Savolainen ja Timo Alakotila.
 • Hyvinkään kuvataidekoulun Kuvataideleiri 3-7.6. Kaukasten Juhlatalolla ja ympäristössä.
 • Hyvinkään kaupungin kaavoitusosaston edustajat tutustumassa Kaukasten kylän keskukseen 6.6. Esittelijänä oli Markku.
 • Hyvinkään kaupungin kaavoitusosaston edustajat olivat tutustumassa Kaukasten kylän keskukseen 6.6.
 • Kesäkahvilat Juhlatalolla 6.6. ja 13.6. klo 18-21
 • Avoimet kylät tapahtuma 8.6, jolloin Juhlatalo oli avoinna kävijöille.
 • Hyvinkään Rastin suunnistustapahtumat 19.6. Kaukasissa, 27.6. ja 5.9. Uudenkylän alueella. Asukasyhdistys järjesti kahvilan paikalle.
 • Juhannusaattona yksityistapahtuma Juhlatalolla, jonne kutsuttiin mukaan koko kylän väki. Tapahtuman järjestivät kylän uudet asukkaan Annika ja Joni Luukkonen.
 • 16-17.8. Kulttuuriyhdistys Vanun Voiman kanssa yhteistyössä Kaukas Elofolk kansanmusiikkitapahtuma
 • 8. Uudenmaan seuramatkat ja Riitta Malmberg järjestivät maksullisen kiertoajelun Hyvinkään kyliin. Poikkesivat myös Kaukasissa.
 • Hyvinkään ympäristöfoorumi järjesti syysretken Kaukasten luontopolulle su 29.9.
 • Kansanmusiikkikonsertti la 26.10. Esiintyjä Troka
 • Seurakunnan järjestämä messu su 27.10, aluepappi kyläkahvilassa 31.10.
 • Uudenkylän koulun disko 31.10.
 • Joulumyyjäiset Uudenkylän koulun vanhempainyhdistyksen järjestämänä la 30.11.
 • Hyvinkään kaupungin Itsenäisyyspäivän juhla pe 6.12.2019 Juhlatalolla. Juhlassa esitettiin jälleen mm Auli Hyyrysen vetämänä kylän paikallisin voimin toteutettu näytelmä.
 • Kauneimmat Joululaulut seurakunnan järjestämänä ke 11.12.
 • Joulukonsertti Felis kvartetti la 14.12.
 • Koulun ja kyläläisten joulujuhla 18.12.2019

 

 1. Juhlatalon jatkuvat toiminnat
 • Historia ja perinnekerho maanantaisin. Vetäjänä Rainer Salo.
 • Kevään ajan lasten ja nuorten liikuntakerho keskiviikkoisin, vetäjänä Miina Nieminen ja Evi Salokoski
 • Kyläkahvila torstaisin, emäntänä Sylvi Koivula. Syksyllä vastuuemäntänä Ulla Kiviniemi.
 • Hyvinkään opiston jumppa sunnuntaisin, vetäjänä Tarja Koski-Sipilä.
 • Juhlatalon iltapajat, teemalliset tapaamiset askartelun yms merkeissä torstai-iltaisin syksystä alkaen, vetäjänä Ulla Kiviniemi.
 • Nuorten peli-illat torstai-iltaisin 11-14 vuotiaille alkoivat marraskuussa, vetäjinä Innu ja Milla, vastuuaikuiset Ulla Kiviniemi ja Samuli Koskinen, kun samaan aikaan yläkerrassa työpajat.
 1. Yhdistyksen muu toiminta:

Myllykylästä osallistui ansiokkaasti joukkue Helsingissä käytyyn mäkiautokisaan 17.8. Tempauksella saatiin kylälle valtakunnallista näkyvyyttä ja kuuluvuuttakin.

 

 

 

 1. Tiedottaminen

Kotisivut www.kaukas.org ja facebook ovat asukasyhdistyksen tärkeimmät tiedotuskanavat. Tietoa toiminnasta ja kokoontumisista on jaettu netissä ajantasaisesti.

 

Kaikkiin alueen postilaatikoihin (noin 320 kpl) jaettiin tiedotteet toiminnasta neljä kertaa, tammi-, touko-, syys ja marraskuussa. Lisäksi alueen ilmoitustauluille on levitetty ilmoituksia toiminnasta ja välitetty kohdennettua tietoa Hyvinkään kaupungin tapahtumasivujen, koulun vanhempienyhdistyksen ja koulun kautta.